ඔබ විශේෂයෙන් දැන ගත යුතු කරැනු…


අප Uniglobe Markets Forex Broker සමාගමෙහි , ප්රධාන Promotional Partner ආයතනය අප වන අතර අප ආයතනයෙන් කිසිවිටෙකවත් ඔබගේ ඟිණුම් අප විසින් විවෘත කර පසුව ඔබට ඔබගේ ඟිණුම් හි තොරතුරැ ලබා දීමක් සිදූ කරන්නේ නැත.ඔබ ගේ ඟිණුම් අප විසින් යොමූ කර ඇති Link එක මාර්ගයෙන් Login වී Direct අප Broker ආයතනය තූළ ඔබ ගේ ඟිණුම් විවෘත වී ලියාපදිංචි කෙරෙනු ඇති බවත්,එදිනම ඔබගේ ඟිණුම් හි ලියාපදිංචි තොරතුරැ ඔබගේ E- Mail ලිපිනයට ලැබෙනු ඇත.කල්පසු වන්නේ නැත.අප විසින් කිසිවිටෙකවත් ඔබගේ ඟිණුම් හි තොරතුරැ අප ළඟ තබා ගැනීමක් සිදු නොකරනු බවත් කාරැණිකව දන්වා සිටිමි.එබැවින් ඔබගේ ඟිණුම් හි ලියාපදිංචි තොරතුරැ කිසිවිටෙකවත් වෙන කිසිවෙකුටවත් ලබාදීමක් සිදු නොකරන්න.යම් ආයතනයක් යම් පුද්ගලයෙකු එසේ කරනු ලබනවානම් ඔබට කරණු ලබන එකම අනතුරැ ඇඟයීම වනුයේ, කවදා හෝ ඔබේ ඟිණුම් Hack විය හැකි බවයි.මන්දයත් දැනට අප ආයතනය වෙත පැමිණි වෙනත් Broker Company හි ලියාපදිංචි කරැවන්ගේ ඟිණුම් හිමියන් විසින් අපට ලබාදුන් තොරතුරැ අනුව ඔබට දන්වා සිටිමි,ඔබගේ මතු ආරක්ෂාව සඳහා...මන්දයත් අප වෙත තොරතුරැ ලබාදුන් ඟිණුම් හිමියන්ගේ ඟිණුම් Hack වී ඔවුන්ගේ මුදල් සහ ඟිණුම් ඔවුන්ට අහිමිවී ගොස් ඇති බැවිනි


අප Uniglobe Markets Forex Broker සමාගමෙහි ඔබට Bank Wire Withdrawal $100 සිට ඉහලට ලබා ගත හැක.ඔබට මුදල් withdrawal කර ගැනීමට Bank Wire ,Neteller, Skrill හැර ඔබේ Bank Account එකට direct අවශ්යය නම් අපගේ On-line Chat හා සමග සම්බන්ඳ වන්න.

KNOWLEDGE

ඔබ රැකියා සහිත හෝ විරහිත කෙනෙකු නම් යම් මාසික ආදායමක් ලබන්න.Forex ඔබගේ අමතර ආදායම් මාර්ගයක් පමණක් කර ගන්න.Forex යනු කිසිවෙකුටවත් යටත් නැති අතිශය ස්වාධීන මුදල් ඉපයිමේ මාර්ගයක් වීම.එමඟින් මෙය ලොව විශාලතම මූල්ය වෙළඳපොළ වේ.එමගින් මෙය වඩා සිත් ඇදගන්නා සුලු වේ.

FOREX 4

 

FOREX4SRILANKA 

BEST EDUCATIONAL WEBSITE IN SRILANKA

Experience You Can Trust

This website is owned and operated by forex4srilanka


Risk Warning: Contracts for Difference (‘CFDs’) are complex financial products that are traded on margin. Trading CFDs carries a high level of risk since leverage can work both to your advantage and disadvantage. As a result, CFDs may not be suitable for all investors because you may lose all your invested capital. You should not risk more than you are prepared to lose. Please ensure you fully understand the risks involved, seeking independent advice if necessary prior to entering into such transactions. Please read ‘Risk Disclosure Statement’.
​ 

සාමාන්යය වශයෙන් ගත් කළ මෙහි trading හි නියැලෙන්නන් වන්නේ ලොව මූල්යය සමාගම්ය.එනම් මහා පරිමාණයේ සහ කුඩා පරිමාණයේ බැංකු හා නොයක් ආකාරයේ මූල්යය සමාගම් විසිනි.එම නිසා මෙය හඳුන්වනු ලබන්නේ ලෝක මූල්යය වෙළඳපොළ (අන්තර් බැංකු වෙළඳපොළ)යනුවෙනි.එම නිසා මෙය ලොව විශාලම වෙළඳපොළ වේ.සරළවම කිවහොත් Foreign Exchange Market යන්න කෙටිකර Forex යනුවෙන් හඳුන්වන මෙය මූල්‍ය වෙළඳපලක් වන අතර (Currency Exchange Market) මුදල් වෙළඳපොලවල් අතරින් ලොව විශාලතම මුදල් වෙළඳපොල වන්නේද, FOREX වෙළඳපොලයි.එමෙන්ම 2013 වසරෙහි නිකුත් කළ වාර්ථාවන් මත මෙහි දිනකට ගණුදෙනු වන මුදල් ප්රමාණය ඩොලර් ට්රිලියන 5.3 ඉක්මවන අතර එමගින් මෙහි විශාලත්වය සරළව ඔබට හැඳිනගත හැකිය.

අප හිතවත් පාරිභෝගිකයනි,Forex trading සඳහා ඔබ අප තෝරාගත යුත්තේ ඇයි?

එනම්,අප ආයතනය විසින්  ඔබගේ භාෂා පහසුව සඳහා සිංහළ භාෂා මාධ්යයෙන් පාරිභෝගික සේවා සහය අංශයක් පත්කර ඇත.ඔබ ගේ Forex ඟිණුම් ක්ෂණිකව Verify කර ගැනීමට,Fund Deposit හා Withdrawal සම්බන්ඳ තොරතුරැ ක්ෂණිකව ලබා ගැනීමට, අප ආයතනය විසින්  ඔබට ලබාදෙන Bonus ආදී ඔබගේ Forex ඟිණුම් හා සම්බන්ඳ ඕනෑම ගැටලුවකට හා උවමනාවකට අවශ්යය සියලූම පාරිභෝගික සේවා සහය ලබා ගතහැක.ඔවුන් අවුරැදු හතකට එහා සේවා පළපුරැදකින් හෙබි පිරිසකි,එම නිසා ඔවුන් ඔබට අවශ්යය මාර්ගෝපදේශක්වය ලබා දේ.No Commissions,No Swaps or Roll overs,All strategies allowed:Hedging, Scalping, EA’s*,No Re-quotes,Inter-bank liquidity, tight spreads, fast and quality execution and exceptional customer service that's why we are special.


DIVERSITY

why you need to do forex ?

එමෙන්ම මෙහි එක් මුදල් ඒකකයක් අනෙක් මුදල් ඒකකයත් සමග ඇති තරගකාරිත්වය මගින් එහි ඉහල පහල ගමනය සිඳු කරයි. එම තරගකාරිත්වය මගින් එහි ඉහල පහල ගමනය සිදු වන ආකාරය අනුව buy හෝ sell Trade යොදා ලොකු ලාභයන් කරා යෑමේ හැකියාව මෙහි Trade කිරීමෙන් ලබා ගත හැක.