නිතර අසනු ලබන පැන?UNIGLOBE MARKETS හි Trading කිරීම සඳහා අප විසින් අලුත් මෘඳුකාංඟයක් භාගත කිරීමක් කළ යුතුද?

ඔව්.ඔබ විසින් META TRADER 4 නැමැති මෘඳුකාංඟය භාගතකළ යුතු වේ. එමෙන්ම ඔබේ පුහුණු ඟිණුම් (Demo Accounts) පුරැඳු පුහුණු වීම සඳහාත්,සැබෑ ඟිණුම් හි (Real account) trading කිරීම සඳහාත් භාවිතා කරණු ලබනනේ මෙම Meta Trader Platform මයම වේ.මෙහි පුහුණු ඟිණුම් ලබා ගත හැකිද?(Demo Accounts)
ඔව්. අප UNIGLOBE MARKETS  ආයතනය මඟින් ඔබ හට$100 සිට $10000 ක තැන්පතුවක් දක්වා පුහුණු ඟිණුම් ලබාදී ඇති අතර එහි trading  කර පුරැඳු වීමට ඉඩකඩ සලසා දී ඇත.​ඔබ ආයතනයේ Forex Trading සඳහා English දැනුම අත්‍යාවශ්‍යය වේද?
ඔබට Facebook.Viber,Whatsaap,භාවිතා කරන්න පුළුවනනම්,ඒ හා සමාන දැනුම මෙම Forex Trading සඳහා ප්රමාණවත් වේ.ලොකු English දැනුමක් අවශ්‍යය නොවේ.එනම් ඔබට අපහැදිළි යමක් තබේනම් Sinhalese Language Support Department අමතන්න.ඔවුන් ඔබ වෙනුවෙන් ඔබේ සේවා සහය සඳහා සතියේ දවස් පහේම පෙ.ව.10.00 සිට ප.ව.7.30 දක්වා රැදී සීටී.
+91 832 653 0002
+91 832 653 1001
+91 875 015 1205අප විසින් පිළිපැදියයුතු විශේෂ කරුණු තිබේද?ඒ මොනවාද?
ඔව් තිබේ.Forex වෙළඳපොල තුළ Trade කිරීමේදී ලාභ ලැබිය හැකි නිසා වැඩි ලාභ ලබා ගැනීම බලාපොරොත්තුවෙන් එකදිගට පොලිමේ ගනුදෙනු (BUY/SELL) දැමීමෙන් වළකින්න.තැන්පත් මුදල අනුව හැකි උපරිම අඩු කොටස් (LOTS) මිළදී ගැනීමට පුරැදු වෙන්න.එමඟින් ඔබට ආරක්ෂාවක් සහිතව වැඩා වැඩි ලාභයන් කරා යෑම පහසු වේ.එමෙන්ම දීර්ඝ කාලයක් Trading හි නියැලීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.එපමණක් නොව Market එක තුල සුදුසු අවස්ථාවන් පැමිණෙන විට තව අලුත් ගනුදෙනුවකට යෑමේ ඉඩ පහසුකම ඇති වන්නේය.මේ සඳහා අවශ්‍යයය කරන අමතර සුදුසුකම් තිබේද?ඒ මොනවාද?
ඔව්. මේ සඳහා ඔබට අවශ්‍යය කරන අමතර සුදුසුකම් වන්නේ මනා පළපුරැද්දත්, පුහුණුවත් උත්සාහයත්, දැඩි කැපවීමත්,යන දෑ ඔබ සතුනම් ඔබේ ජයග්රහණය නියතය.එමෙන්ම ඉවසීම ප්රගුණ කළයුතු වේ.එයින් වැඩි ලාභයක් අපේක්ෂා කළහැක.මේ සියල්ල ඔබ සතුනම් ඔබට මනා පළපුරැදු Trader කෙනෙකු වීමේ හැකියාව ඇත.ඔබ ආයතනයෙන් අපට ලබා දෙන ලාභයන් ගණනය වන්නේ කෙසේද?
ඔබ විසින් යොදවන මුදල අනුව,ඔබ විසින් මිලදී ගන්නා කොටස් ප්රමාණය අනුව අප UNIGLOBE MARKETS ආයතනය මඟින් ඔබට ලාභ ලබා ගත හැක.මෙම ලාභයන් ලැබීම සඳහා Market එක තුල සිදු වෙන ඉහළ පහළ යෑම හා සමඟ ඔබ විසින් මිළදී ගන්නා (Forex) විදේශ මුදල් හුවමාරැ ඒකක වර්ගයන් අනුව මෙහි ලාභයන් ලැබීම වෙනස් වේ.එම ඒකක වර්ගයන් (Forex,Indices,Commodities,) වේ.ඔබ ආයතනයෙන් අප විසින් යොදවන මුදල් යෙදවම් වලට Bonus ලබා දෙනවාද?
ඔව්.$50 සිට ඉහලට කරන තැන්පතු සඳහා 30% ක Bonus මුදලක් ලබා ගත හැක.එමෙන්ම $100 සිට ඉහලට කරන තැන්පතු සඳහා 100% ක Bonus මුදලක් ලබා ගත හැක.මෙම දීමනා සඳහා පණවා ඇති කොන්දේසි සම්පුර්ණ කිරීම සඳහා නියමිත කල්පිරීමේ කාළසීමාවක් නැත.මෙම Bonus වර්ග දෙක සඳහා ආයතනයෙන් පණවා ඇති කොන්දේසි පිළිපැදීම අනිවාර්යය වේ.වැඩි විස්තර සඳහා පාරිභෝගික සේවා අංශය අමතන්න.අප විසින් මුදල් තැන්පත් කළ යුතු අවම තැන්පතුව වන්නේ කීයද?
අවම තැන්පතුව $10 සිට ඉහලට තැන්පත් කල හැක.නමුත් Trading හි නියැලීමට අවම $100 ක තැන්පතු මුදලක් තිබීම අනිවාර්යය වේ. තැන්පතු මුදල අඩු වෙන්න අඩු වෙන්න Loss වීමේ අවදානම වැඩිවේ. තැන්පතු මුදල වැඩි වෙන්න වැඩි වෙන්න අවදානම අඩු වේ.නමුත් තැන්පතු මුදල අඩු උනත් වැඩි උනත් මිලදී ගන්නා ගනුදෙනු වල විශාලත්වයෙහි ප්රමාණය පිළිබඳව සෑම විටම සැළකිලිමත් විය යුතු බව මතක තබා ගන්න.අප විසින් මුදල් තැන්පත් කළ පසු අප හට Trading සඳහා යෙදවිය හැකි අවම මුදල වන්නේ කීයද?
ඔබට 0.01 Lot size එකක්  මිළදි ගැනීමට $2.00 සිට ඉහලට Trading සඳහා මුදල් යොදවා Trade කිරීමේ හැකියාව ලබා දී ඇත.මෙම මිළ ගණන් ඔබ මිලදී ගන්නා Lot Size අනුව සහ Currency Pair, Commodities, Indices එක අනුව වෙනස් වේ.ඔබ ආයතනය විසින් පිළිගන්නා මුදල් තැන්පතු මාර්ග මොනවාද?
අප ආයතනය විසින් පිළිගන්නා මුදල් තැන්පතු මාර්ගයන් වන්නේ, Visa, Master ,Credit,Debit Cards, සහ ඉතා පහසු වෙන් හා ඉක්මන් On -Line (E-Money)මුදල් තැන්පත් මාර්ගයන් එනම්(Money b

Bookers, Neteller, Perfect Money,Okpay and Others).ඔබ ආයතනය විසින් මුදල් ආපසු ගැනීම් වලදී යම් මුදලක් අය කරන්නේද?
නැත. අප ආයතනය විසින් මුදල් ආපසු ගැනීම් සඳහා කිසිඳු මුදලක් අය කරන්නේ නැත.යම් මුදලක් අඩු වන්නේ නම් එය ආයතනයේ කපා ගැනිමෙක් නොව අදාල බැංකු වලින් වෙළඳ ගනුදෙනු සඳහා ඔවුන් ගේ නඩත්තු ගාස්තු වශයෙන් අය කරන කපා ගැනීම් වේ.ඒවා අප ආයතනයෙන් සිදූකරන කපා ගැනිම් නොවන බව කරුණාවෙන් සළකන්න.


​ඔබ ආයතනයට අප විසින් යෙදවූ මුදල් ආපසු ගැනීම් වලදී අපට ලබා ගත හැකි අවම මුදල් ප්රමාණය කොපමණද?
අප ආයතනය විසින් මුදල් ආපසු ගැනීම් වලදී ඔබට ලබා ගත හැකි අවම මුදල් ප‍්‍රමාණය වන්නේ, $10 කි.මෙම $10 යේ මුදලක් ආපසු ලබා ගැනීම් වලංගු වන්නේ Skrill,Neteller,Credit,Debit Cards සඳහා පමණකි.බැංකු ගිණුම් සඳහා මෙම ආපසු ගැනීමේ $10 ක මුදල වලංගු නොවේ.ඒ සඳහා අවම $100 ක මුදලක් යෙදවිය යුතු වේ.ඔබ ආයතනයට අප විසින් යෙදවූ මුදල් ආපසු ගැනීම් වලදී අපට අපගේ මුදල්ලබා ගත හැකි  මාර්ගයන් මොනවාද?
ඒවා නම් , On line මුදල් ලබා ගැනීම් මාර්ග සඳහා Money bookers, Neteller, Perfect Money,Okpay ආදිය වේ. මුදල් ආපසු ගැනීම් වලදී ලබා ගත හැකි අවම මුදල් ප‍්‍රමාණය $ 100 න් ඉහල වන්නේ Bank Wire Transfer සඳහා පමණි.මුදල්ආපසු ලබා ගැනීමේ දී අප විසින් යොදන මුදල් ආපසු ගැනීමේ ඉල්ලීම (withdrawal request accepting)තහවුරැ කිරීමට කොපමණ කාළ සීමාවක් ගන්නවාද?
E-Money Wallets සඳහා පැය 24 ක කාලසීමාවක් තුළදී මුදල් ආපසු ගැනීමේ ඉල්ලීම තහවුරැ වේ.Bank Wire Transfer සඳහා වැඩ කරන දින තුනත්,හයත් අතර ඇතුලත කාලසීමාවක් තුළදී යෙදවු මුදල් ආපසු ගැනීමේ ඉල්ලීම තහවුරැ වේ.Credit,Debit Cards සඳහා වැඩ කරන දින හයත්,දහයත් අතර කාලසීමාවක් තුළදී ආපසු ගැනීමේ ඉල්ලීම තහවුරැ වේ.අප ගේ ගිණුම් මෙහි විවෘත කරීමේදී එම ගිණුම් verify කර ගත යුතු ද?
ඔව්.ඔබගේ ගිණුම් මෙහි විවෘත කරීමේදීම ගිණුම් verify කර ගත හැකියි. ඔබගේ ගිණුම් verify කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍යය කරන Documents වන්නේ ඔබගේ රට තුළ පිළිගන්නා වූ හඳුනා ගැනීම් පතක් (Identity Card, Passport, and Driver License) සහ කුමන හෝ වර්ගයේ ඔබගේ නමත් සමඟම ඔබගේ පදිංචි ලිපිනය තහවුරු කරන Document (Water Bill, Light Bill, Mobile Bill, Bank Statement) එකක් Upload කරන්න.මෙවා ඔබට Upload කරන්න ඇත්තේ ගිණුම් මෙහි විවෘත කරීමේදීමයි.ඔබගේ පුද්ගලික තොරතුරු පිරවීමට ඇති අයඳුම්පතෙහි දෙවන අදියරෙහි Documents Upload කිරීමට ඉඩ සලස්වා ඇත.ඔබ තුළ කොපමණ අපට මිලදී ගත හැකි ඒකක වර්ගයන් කීයක් තිබෙනවාද?​
අප ආයතනය තුළ වූ ඒකක වර්ගයන් Currency Pairs 37,Indices 15,Commodities වර්ග 5 කින් සමන්විත වේ. ඒකක වර්ගයන් (Forex,Indices,Commodities,) වේ.

Forex වෙළඳාමෙහි නිරත වන අය විශේෂයෙන් දැනගත යුතු කරැණු


FOREX 4