FOREX 4

 

ඉන්පසු පහත රෑපරාමුවේ සටහන් පරිදි Window Bar යක් විවෘත වේ.එහි Bar Up ලෙස සටහන් ස්ථානයට Green Colour  එක තෝරාගන්න.Bar Down ලෙස සටහන් ස්ථානයට Red Colour  එක තෝරාගන්න.නැවතත් එහි Bull Candle ලෙස සටහන් ස්ථානයට Green Colour  එක තෝරාගන්න.ඊට පහලින් ඇති Bear Candle ලෙස සටහන් ස්ථානයට Red Colour  එක තෝරාගන්න.එලෙස වර්ණ වෙනස් කළ සැනින් Chart Window ව තුලවූ කුඩා කොටුව තුල වර්ණ වෙනස් උන ආකාරය සියල්ල දැකබලාගත හැක.මෙහිදී අපි Bar Up සහ Bull Candle සඳහා තෝරාගත්  වර්ණය කොළපාටයි.එයට ප්ධානම  හේතුව Market Movements  ඉහලට යන විට Candles වල වර්ණය කොළ පැහැය ගනී.එවිට ඔබ මතක තබා ගත යුත්තේ කොළ පැහැය පෙන්වනේ Market Up වීම යන්නයි.එමෙන්ම මෙහිදී අපි Bar Down සහ Bear Candle සඳහා තෝරාගත්  වර්ණය වූයේ රතු පාටයි. එයට ප්ධානම  හේතුව Market Movements  පහලට යන විට Candles වල වර්ණය රතු පැහැය ගැනීමයි. එවිට ඔබ මතක තබා ගත යුත්තේ රතු පැහැයෙන් පෙන්වන්නේ Market Down වීම යන්න බවයි.දැන් ඔබට මෙම වර්ණයන් තෝරා ගැනීමට හේතු වූ ප්ධානම  කරැණ  මෙන්ම එයින් පෙන්වන සංඥාව කුමක්ද යන්නත් හොඳින් පැහදිළිවනු ඇත.
සියල්ල සම්පූර්ණ වී හමාර වූ විට අවසානයේ දිස්වෙන මෙම Window ව මත පහලින් ඇති Finish ලෙස සටහන් වන ස්ථානය මත Click කරන්න.දැන් ඔබ විසින් MT4 නැමැති මෘඳුකාංගය භාගත කරගෙන,Demo Account එනම් පුහුණු ඟිණුමක් විවෘත කරගෙන හමාරය.

දැන් නැවතත් Market Watch එක තුල සටහන් වන ඔබ කැමති Currency Pair එකක් මත Click කර Right Click කරන්න. එවිට නැවත ඉහත අවස්ථාවේ මෙන් ඔබේ වම් අත පැත්තතෙන් වු රෑප රාමුව තුළ දිස්වෙන ආකාරයේ කුඩා Window Bar එකක් විවෘත වේ. දැන් එම Window Bar එක තුළ වූ Hight/Low මත Click කරන්න.එවිට ඔබට පහත රෑප රාමුවේ ඔබේ දකුණු අත පැත්තතෙන් වු රෑප රාමුව තුළ දිස්වෙන ආකාරයේ අලුතින් කොටසක් Market Watch තුළට Add වේ.එමඟින් හැඳින්වෙන්නේ අදාල දිනයේ Market Movements පටන් ගත් හෝරාවේ සිට වර්ථමානය දක්වා Market Watch එක තුළවූ සියලුම Pairs වල සිදූවූ උපරිම ඉහලත් උපරිම පහලත්ය.එවිට ඔබ Market Watch එක දෙස බැලූ සැනින්ම  සියලුම Pairs වල සිදූවූ වෙනස පිළිබඳ තොරතුරු දැකබලාගත හැක.

Demo Account සඳහා MT4 (META TRADER 4 PLATFORM) මෘඳුකාංගය භාගත කර ගැනීම හා Demo ගිණුම් සකසා ගැනීම සඳහා මෙහි පහතින් සටහන් කර  ඇති ආකාරයට පිළිවෙලින් යොමු වන්න.මුලින්ම MT4 Platform මය භාගත කර ගැනීමෙන් පසු පුහුණු ඟිණුමක් (Demo Account) මුල සිට සකසා ගන්නා අයුරු පිළිවෙලට පැහැදිලිව නැරඹීමෙන් පුරුදු වෙන්න.එමඟින් Forex Trading යනු කුමක්ද මෙන්ම මෙහි Trade කිරීමෙන් ලාභ ලබන්නේ කෙසේද යන්න ඔබට පැහැදිළිව වටහා ගැනීමට හැකි වනු ඇත.එමෙන්ම ඔබ සජීවී ඟිණුමක (Live Account) මුදල් තැන්පත් කරන්න බලා පොරොත්තු වෙන මුදල් ප්රමාණයම Demo ඟිණුමෙහි තැන්පත් මුදල සඳහා යොදවන්න.එයින් ඔබට සජීවී ඟිණුමක (Live Account) මුදල් තැන්පත් කර බලාපොරොත්තු විය හැකි සතියක,සති දෙකක හා මාසික ලාභය පිළිබදව අනුමානය ලබාගත  හැක.


දැන් අපි MT4 (META TRADER 4 PLATFORM) මෘඳුකාංගය භාගත කර ගැනීම වෙත යොමු වෙමු.


       මෙහි පහතින් දක්වා ඇති ආකාරයට Forex4srilanka වෙබ් අඩවියෙහි සඳහන් Platform නැමැති ස්ථානය මත Click කරන්න.


දැන් ඔබට ඇත්තේ Trading Platform ය Trading සඳහා පහසු ආකාරයට සකසා ගැනීමයි.ඒ සඳහා මුලින්ම යොමු වෙමු.මුලින්ම Demo Account එකකට පිවිසුන විටම MT4 Platform ය දිස් වන්නේ පහත දැක්වෙන අයුරින්ය.දැන් අපි මෙය පිළිවෙළකට සකසා ගනිමු.මුලින්ම ඔබ ගේ වම් අත පැත්තෙන් දිස්වෙන Market Watch දෙස යොමු වෙන්න.එය ඉතා කුඩාවට දිස්වෙන නිසා පහත රෑපයේ සටහන් රතු පාටින් පෙන්නා ඇති ස්ථානයට ඔබගේ Mouse එක තබන්න.එවිට Mouse එක <--> මෙන්න මේ ආකාරයක හැඩතලයක ස්වරෑපය ගත් විගස එතනම Click කරගෙන ඔබගේ දකුණු අත පැත්තට ඇඳගෙන යන්න.එසේ ඇඳගෙන යාමෙන් Market Watch කොටස කෙමෙන් කෙමෙන් විශාල වේ.එවිට ඔබට ප්රමාණවත් යැයි සිතෙන ස්ථානය තෙක් පමණක් Mouse එක ඇඳගෙන ගොස් අත්හරින්න.පහතින් දැක්වෙන දෙවන රෑපය දෙසට යොමුවන්න.එහි ඇත්තේ Market Watch එක ප්රමාණවත් ආකාරයට පුළුල් කරගත් පසු දිස්වෙන ආකාරය සම්බන්ඳවයි.ඊට අමතරව Trade ලෙස සටහන් ස්ථානය මත Click කරන්න.එවිට ඔබ විසින් Demo Account එක සඳහා තෝරාගෙන තැන්පත්කළ මුදල Trade නැමැති ස්ථානය මත දිස් වේ.මෙම ස්ථානය Demo සහ Live Account දෙකේම විශේෂයෙන් සැළකිය යුතු ස්ථානයක් වේ.මන්ඳයත් Demo සහ Live Account දෙකේම Deposit මුදල පෙන්වන්නේද,Trade විවෘත කළවිට, විවෘත කළ Trade වල වර්ථමාන ප්රතිඵල පෙන්වන්නේද මෙම Platform ය තුළ වු Trade නැමැති ස්ථානය මතයි.

ඉන්පසු ඔබ විසින් භාගත කර ගත් MT4 මෘඳුකාංගය මෙලෙස ඔබගේ පරිඝණකයේ Download අයිකනය තුල uniglobemarketsmts4setup ලෙස දිස්වේ.දැන් එය මත Double Click කරන්න.එවිට Install  වීම ආරම්භ කිරීමට අවසර ඉල්ලා විවෘත වෙන window එකමත Yes නැමැති ස්ථානය මත Click කරන්න.

ඉන්පසු මෙහි පහත දැක්වෙන පරිදි Window එකක් විවෘත වේ.එම Window එක මත වූ Yes,I agree with all terms of this licence agreement ඉදිරිරෙයෙන් වූ කුඩා කොටුව තුළ Click කරන්න.එවිට එය මත හරි ලකුණ සටහන් වේ.ඉන්පසු Next මත Click කරන්න.

පහත රෑපයේ සටහන් වන්නේ Chart Window ව තුළ වූ අනවශ්‍යය Indicator මකා දැමීමකි.එනම් ඔබගේ Chart Window ව මත ඔබට අවශ්‍යය නැති Indicator වේ නම්,ඔබ කළයුත්තේ Chart Window ව මත වූ Indicator ය මත Right Click කර පහත රෑපයේ දක්වා ඇති ආකාරයට Delete Indicator යන්න තෝරාගෙන එය මත Click කිරීමයි.එවිට අනවශ්‍යය Indicator මකා දැමිය හැක.


Installation සම්පූර්ණයෙන් සාර්ථක වූ පසු ඔබගේ පරිඝණකයේ Window ව මත මෙලෙස අලුතින් භාගත කරගත් MT4 නැමති මෘඳුකාංගය ස්වයංක්රීයව විවෘත වන්නේය.එමෙන්ම එය තුළවු කුඩා Window Bar ය තුළ දිස්වන්නේ අප UNIGLOBE MARKETS ආයතනය සතු පුහුණු ගිණුම් (Uniglobemarkets-Demo Account) සහ සජීවි ගිණුම් (Uniglobemarkets-Live Account) Server වර්ග දෙක වේ.එයින් ඔබ මුලින් තෝරාගත යුත්තේ Uniglobemarkets-Demo යන්නයි.ඉන්පසු පහලින් ඇති Next මත Click කරන්න.

ඉන්පසු ඔබ කැමති ආකරයට ඔබ සතු උපාංඟ පද්ධතිය අනුව ( Windows,Android,Apple,Linux ) ඔබට සුදුසු සරිලන MT4 මෘඳුකාංගය ඉදිරියෙහි ඇති DOWNLOAD HERE මත Click කර භාගත කර ගන්න.මෙහි පහතින් සටහන් කර ඇත්තේ Windows සඳහා MT4 මෘඳුකාංගය භාගත කරගන්නා ආකාරයයි.

මෙහි අවසාන අදියර වු I agree to subscribe to your newsletters ලෙස සටහන් ස්ථානය ඉදිරියෙන් වූ කොටුව මත Click කරන්න.ඉන්පසු Next මත නැවත Click කරන්න.

දැන් අප යොමු වන්නේ Chart Window ව මත වූ Candlestick Patterns වර්ණ ගැන්වීමටයි.ඒ සඳහා මුලින්ම ඔබ තෝරාගත් Chart Window ව මත Right Click කරන්න. එවිට පහත රෑපරාමුවේ මෙන් Window Bar යක් විවෘත වේ. දැන් එම Window Bar ය තුලවූ Properties ලෙස සටහන් ස්ථානය මත Click කරන්න.

Demo Account සඳහා MT4 (META TRADER 4 PLATFORM) මෘඳුකාංගය භාගත කර ගැනීම හා Demo ගිණුම් සකසා ගැනීම සඳහා මෙහි පහතින් සටහන් කර  ඇති ආකාරයට පිළිවෙලින් යොමු වන්න.


මීළඟට සටහන් රෑප රාමුවේ දිස්වන්නේ,ඔබට අවශ්‍යය ‍‍‍ ප්රමාණයට Market Watch එක පහලට දික් කර ගැනීමට නම්,මීට ඉහල රෑප රාමුවේ අනුගමනය කළ ක්රියාමාර්ගය නැවත අනුගමනය කරන්න.එනම් පහත රෑපයේ සටහන් රතු පාටින් පෙන්නා ඇති ස්ථානයට ඔබගේ Mouse එක ගෙනගොස් තබන්න.එවිට Mouse එක  <--> මෙන්න මේ ආකාරයක හැඩතලයක ස්වරෑපය ගත් විගස එතනම Click කරගෙන  පහලට ඇඳගෙන යන්න. එවිට ඔබට ප්රමාණවත් යැයි සිතෙන ස්ථානය තෙක් පමණක් Mouse එක ඇඳගෙන ගොස් අත්හරින්න.පහතින් දැක්වෙන රෑපය දෙසට යොමුවන්න.එහි ඇත්තේ Market Watch එක ප්රමාණවත් ආකාරයට පහලට ඇඳගත් පසු දිස්වෙන ආකාරය සම්බන්ඳවයි.හොඳින් නිරීක්ෂණය කරමින් සියල්ල අනුගමනය කරන්න.දැන් මේ සමඟම ඉදිරියෙන් ඇති රෑප රාමුව වෙත යොමු වන්න.එහි සටහන් වන Market Watch එක තුල ඔබ කැමති Currency Pair එකක් මත Click කර Right Click කරන්න.එවිට ඔබේ දකුණු අත පැත්තතෙන් වු රෑප රාමුව තුළ දිස්වෙන ආකාරයේ කුඩා Window Bar එකක් විවෘත වේ.දැන් එම Window Bar එක තුළ වූ Show All මත Click කරන්න.එවිට ඔබට Market Watch එක තුළ සැඟවී තිබු Currency Pairs සියල්ල දිස්වේ.ඉන්පසු එහි පෙන්වන සියලුම Currency Pairs,Indices,Commodities යන සියලූම CFD නිෂ්පාදන වල ඔබේ කැමැත්ත පරිඳි තෝරාගෙන Trade කිරීමට හැක.

මෙහි සඳහන් අයුරින් Demo Account අයදුම්පත සම්පූර්ණයෙන් පිරවිය යුතුයි.මුලින්ම Name ලෙස සටහන් තැනට ඔබේ නමත්,E-Mail ලෙස සටහන් තැනට ඔබේ E-Mail ලිපිනයත්,Phone ලෙස සටහන් තැනට ඔබේ දුරකතන අංකයත්,Deposit ලෙස සටහන් තැනට ඔබ තැන්පත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන මුදල Type කර වෙනස් කරගත හැක.මෙහි සඳහන් කර ඇත්තේ $100 තැන්පත් මුදලකි.නමුත් මෙය ඔබට සරිලන ආකාරයට ඔබේ කැමැත්ත පරිදි එය මත යොදවන මුදල වෙනස්කර ගතහැක.ඊට යටින් වන Leverage  අගය ලෙස 1:500 වටිනාකම තොරාගන්න. Leverage  මඟින් සිඳුවන්නේ,වටිනාකමෙන් වැඩි දෙයක් වෙනුවෙන් අඩු මුදලක් වියදම් කර මිලදී ගැනීමට ඉඩ සලස්වා දීමකි.1 ට 500 අනුපාතයෙන් සිදුවන්නේ 500 ක් වැය වෙන දෙයකට ඔබ 1 ක් යොදවා මිලදී ගැනීමට පත්කර ගැනීමකි.

ඉන්පසු මෙහි පහතින් දැක්වෙන පරිදි New Demo Account මත Click කරන්න. ඉන්පසු නැවත Next මත Click කරන්න.


Installation වීම සම්පූර්ණයෙන් සාර්ථක වූ පසු පහත සඳහන් කර ඇති ආකාරයට Finish Button එක මත  කරන්න.

පහතින් දැක්වෙන රෑපයේ සටහන් වෙන්නේ Meta Trader 4 Platform ය භාගත කරගෙන Demo Account එකකට Log වූ පසු දිස්වෙන ආකාරයයි.එහි ඔබේ වම් අත පැත්තෙන් Market Watch එක අංක 5 න් සටහන් කර ඇත. අංක 4 න් සටහන් කර ඇත්තතේ Chart Window එකයි.එනම් ඔබ කැමති Pair එකක Chart Window පහත රෑපයේ දැකවෙන පරිදි විවෘත කරගත හැක.එලෙස Chart Window විවෘත කිරීමට Market Watch එක තුලින් ඔබට සුදුසු Pair එක තෝරාගෙන එම Pair එක මත Right Click කර Chart Window ලෙස සටහන් වන තැන තෝරා එයමත Click කිරීමෙන් ඔබට අවශ්‍යය පරිදි අලුත් Chart Window විවෘත කරගත හැක.පහතින් දැක්වෙන රෑපයේ සටහන් වෙන්නේ Meta Trader 4 Platform ය භාගත කරගෙන Demo Account එකකට Log වූ පසු දිස්වෙන ආකාරයයි.එහි ඔබේ වම් අත පැත්තෙන් Market Watch එක අංක 5 න් සටහන් කර ඇත. අංක 4 න් සටහන් කර ඇත්තේ Chart Window එකයි.එනම් ඔබ කැමති Pair එකක Chart Window පහත රෑපයේ දැකවෙන පරිදි විවෘත කරගත හැක.එලෙස Chart Window විවෘත කිරීමට Market Watch එක තුලින් ඔබට සුදුසු Pair එක තෝරාගෙන එම Pair එක මත Right Click කර Chart Window ලෙස සටහන් වන තැන තෝරා එයමත Click කිරීමෙන් ඔබට අවශ්‍යය පරිදි අලුත් Chart Window විවෘත කරගත හැක.එමෙන්ම මෙහි අංක 3 සටහන් කර ඇත්තේ Navigator එකයි.එනම් ඔබගේ Demo සහ Real Account වර්ග දෙකේම Login තොරතුරැ සටහන් වන්නේ Navigator එක තුලයි.ඔබගේ Demo සහ Real Account වර්ග දෙකෙන් කැමති එකට කැමති වේලාවක Log වීම පහසු කරදී ඇත්තේ Navigator මඟිනි.මෙහි අංක 2 න් සටහන් කර ඇත්තේ Chart Window ව මත ඔබ විසින් තෝරාගත යුතු Chart Pattern එකයි.එහි Chart Pattern වර්ග තුනක් සටහන් වේ.එවා පිළිවෙලින් Bar Charts, Candlestick ,Line Charts වේ.ඒවායින් Candlestick Pattern එක තෝරා ගන්න.Market Movements කියවීමෙදී Candlestick Pattern වඩා වාසි දායක වේ.අංක 1 න් සටහන් කර ඇත්තේ ඔබ Trade කිරීමට තෝරාගත යුතු Chart Movements කාළ පරාසයයි.මේ අවස්ථාවේදී ඔබ M15 කාළ පරාසය තෝරාගෙන Trade යෙදීම සඳහා සූදානම් වෙන්න.මෙම රෑප රාමුවේ පහතින් සටහන් කර ඇති Terminal මගින් සිඳුුවන්නේ,ඔබ විසින් Deposit කරන මුදල් ප්රමාණය,සහ ඔබ විසින් විවෘත කරන Trade වල වර්ථමාන තත්වය සහ ඔබගේ ගිණුමේ සියලුම තොරතුරු ඇතුලත් වර්ථමාන ස්වභාවය පිළිබඳ තොරතුරු සියල්ලය.Terminal යනු Trade කිරීමෙදී නැතුවම බැරි ස්ථානයකි.

මීළඟට Chart Window නිසි ආකාරයට සකසා ගනිමු.මුලින්ම ඔබ තෝරාගත් Currency Pair එක මත Right Click කර Chart Window ලෙස සටහන් වන තැන තෝරා එයමත Click කිරීමෙන් ඔබට අවශ්‍යය පරිදි අලුත් Chart Window වක් විවෘත කරගත හැක.ඔබ තෝරාගත් Chart Window ව ලොකු කර ගැනීමට Chart Window එකෙහි දකුණු කෙලවරේ ඉහලින් වු Maximize ස්ථානය මත Click කරන්න. ඉන්පසු දැන් ප්රමාණය විශාල කර සකසා ගත් Chart Window ව මත Right Click කරන්න.එවිට පහත රෑපරාමුවේ දිස්වන පරිදි Window Bar යක් විවෘත වේ.දැන් එම Window Bar ය තුලවූ Grid ලෙස සටහන් ස්ථානය මත Click කරන්න.එවිට Chart Window එක තුළ වූ අනවශ්‍යය කොටු සහිත ස්වභාවය නැතිවී යනු ලැබේ.