1.ඔබේ සම්පූර්ණ නම සටහන් කරන්න​.( මුල් නම සමඟ අවසාන වාසගම ප්‍රමාණවත් වේ.)
 

2.ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය සටහන් කරන්න​.

3.ඔබ උපන් රටේ නම තෝරාගන්න​.

4.ශ්‍රී ලංකා දුරකතන කෝඩය (එනම්,+94) සටහන් කර ඔබේ පුද්ගලික ජංගම දුරකතන අංකය  සටහන් කරන්න​.

5.ලීවරණය 1:500 ලෙස තෝරාගන්න​.මෙම ලීවරණය වඩාත් පහසු සහ ට්‍රේඩ් කිරීමට වඩාත් සුදුසු ලීවරණය වේ.
 

6.තැන්පතු මුදල ලෙස ඔබට කැමති මුදලක් තෝරා ගැනීමට හැකියාව ඇත​.නමුත් අවම මුදලක් ලබා ගෙන පුහුනු වීම් වල නිරත වීම වඩාත් සුදුසු වේ.මෙහි අවම මුදල ලෙස තෝරා ගත හැක්කේ $1000 මුදලක් පමණි.එයට හේතුව මෙම ගිණුම පුහුණුව සඳහා නිර්මාණය වූ ගිණුම් විශේෂයක් බැවිනි.නමුදු සැබෑ ගිණුමක දී ඔබට $10 තැන්පත් කර ට්‍රේඩින් පටන් ගැනිමේ හැකියාව ඇත.නමුත් අවමය $100 කින් වත් ආරම්භ කිරීමට මතක තබා ගන්න​.මන්දයත් $10 යනු ඉතාමත් කුඩා අගයක් වන බැවන් මුදල් නැති වී යෑමේ අවදානම වැඩි විය හැකි බැවිනි.නමුත් තැන්පතු මුදල කීයක්ද යන්න තීරණය කිරීමේ අයිතිය සම්පූර්ණ ඔබ සතුයි.

7.මෙම ස්ථානයේ නිතරම දිස් වන්නේ යම් සංඛ‍යාන්මික අගයකි.එම අගයන් දෙක එකට එකතු කල විට එන අගය සටහන් කරන්න​.

8.සියල්ල පුරවා අවසානයේ "සබ්මිට්" මෙම බටනය මත  කිලික් කිරීමෙන් ඔබගේ ඩෙමෝ ගිණුමේ තොරතුරැ ඔබගේ ඊ-මේල් ලිපිනයට ලින්ක් එකක් මගින් එවනු ලැබේ.එම ලින්ක් ය මත ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබෙගේ ඩෙමෝ ගිණුමේ ඇතුල් වීමේ තොරතුරු ලැබෙන පිටුව අලුතින් විවෘත වේ.එම තොරතුරු COPY ,PASTE කර ඔබගේ ඩෙමෝ ඟිණුමට ඇතුල් වෙන්න​.

9.ඔබ වෙළදාම් කළ යුතු වේදිකාව තෝරාගැනීම සදහා වර්ග දෙකක් ලබා දී ඇත.එයින් එකක් තෝරගත යුතුයි.එයින්  MT4 තෝරාගන්න​.

10.ඩෙමෝ ගිණුමට ඇතුල් වීම සඳහා LOGIN TO DEMO ACCOUNT වෙත යොමු වෙන්න​.

අවදානම පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීම : වෙනස් වීම සඳහා වන ගිවිසුම් (‘CFDs’) යනු සීමාන්තිකය මත වෙළෙඳාම් කෙරෙන සංකීර්ණ මූල්‍ය නිපැයුම් වේ. ලීවරණය ඔබට වාසිදායක සහ අවාසිදායක යන දෙයාකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක විය හැකි බැවින් CFDs වෙළෙඳාමේ අවදානම ඉහළ මට්ටමක පවතී. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, CFDs සියළුම ආයෝජකයින්ට නොගැළපීමට ඉඩ ඇත්තේ එමගින් ඔබගේ ආයෝජිත ප්‍රාග්ධනය මුළුමනින්ම පාහේ අහිමිවී යා හැකි බැවිනි. ඔබ විසින් අහිමිකර ගැනීමට සූදානම් කරන ලද ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක අවදානම ඔබ නොගත යුතුය. කරුණාකර අන්තර්ගතව ඇති සියළුම අවදානම් තත්වයන් ඔබ විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම අවබෝධ කර ගත් බවට තහවුරු කර ගන්න, එවැනි ගනුදෙනු තුළට ඇතුළත් වීමට ප්‍රථම අවශ්‍ය නම් ස්වාධීන උපදෙස් ලබා ගැනීමට පසුබට නොවන්න. කරුණාකර සම්පූර්ණ යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ‘අවදානම හෙළි කිරීමේ ප්‍රකාශය’ කියවන්න.